Privacy

1. Waarom deze privacyverklaring?

Peace of Mary hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. Peace of Mary gebruikt persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of afgekort in het Engels GDPR) van 27 april 2016. De GDPR vereist dat je geïnformeerd bent over de gegevens die ik over jou verzamel en wat daarmee precies gebeurt. Met deze privacyverklaring wil Peace of Mary duidelijk maken hoe jouw persoonsgegevens worden verwerk en wat jouw rechten zijn.

Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2. Bedrijfsgegevens

Peace of Mary is onderdeel van GB Management & Consulting

Adres: Landjuweelstraat 12, 9050 Gent

Telefoon: 0472 35 95 20

Ondenemingsnummer: 0727.622.140

3. Welke persoonsgegevens verwerkt door Peace of Mary en waarom?

3.1 Persoonsgegevens via de website.

Als je een formulier invult, worden de ingevulde gegevens (naam + telefoonnummer) niet bewaard op deze website. Deze worden verzonden naar de Peace of Mary mailbox. Deze gegevens zijn tevens nodig om met jou te kunnen communiceren. Enkel de persoonsgegevens die Peace of Mary nodig heeft worden verwerkt en bewaard gedurende de wettelijk vooropgestelde termijn.

3.2 Patiëntgegevens tijdens trainingen, workshops en consulten

Wanneer je in groep- of individuele begeleiding komt worden bijkomende patiënten gegevens verzameld die nodig zijn voor een kwalitatieve dienstverlening en psychologische begeleiding. Dit gaat doorgaans om:

 • Identificatiegegevens waaronder naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en geslacht.
 • Mutualiteit.
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …).
 • Gegevens over je familieleden, indien relevant voor de begeleiding.
 • Gegevens in het kader van opleiding en vorming.
 • Uitsluitend voor groepstrainingen: geluidsopname die  worden gemaakt  in het kader van opleiding.

De wetgeving verplicht de klinisch psycholoog om deze gegevens bij te houden voor een periode van 30 jaar. Daarnaast vallen jouw gegevens onder het beroepsgeheim van de klinisch psycholoog. Ik deel bijgevolg enkel gegevens indien dit nodig is voor jouw ruimere hulpverlening (bijvoorbeeld huisarts of psychiater), nadat jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en bij dreigend gevaar voor jou of jouw omgeving nadat ik dit samen met jou heb besproken.

4. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Al jou gegevens worden digitaal en beveiligd (met wachtwoord) opgeslaan in .doc of .pdf formaat op een met wachtwoord beveiligde computer die eigendom is van Peace of Mary en/of een digitaal platform (Crossuite) beveiligd met een dubbele aanmeldingsprocedure.

5. Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en cliënt heb je rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan een mailtje naar marielotte@peaceofmary.com. Jouw aanvraag wordt binnen 30 dagen verwerkt nadat jij je identiteit hebt bewezen.

5.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt er alles aan gedaan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Stuur dan een mailtje naar marielotte@peaceofmary.com.

5.2 Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die Peace of Mary van jou heeft verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen. Als cliënt heb je recht op inzage in jouw dossier en op een kopie hiervan. Je hebt het recht om bepaalde gegevens die onjuist opgenomen zijn in het dossier aan te passen.

5.3 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder volgende voorwaarden:

 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.
 • Als jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.

5.4 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

5.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgt Peace of Mary deze aan jou in een leesbare vorm.

5.7 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen onder volgende voorwaarden:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.
 • Wanneer jouw persoonsgegevens enkel werden verzameld op basis van jouw toestemming.
 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

5.8 Recht om klacht in te dienen

Ben je van mening dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

6. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 7 april 2022.

Maak een website of blog op WordPress.com